Згода на використання персональних даних

Ця угода про обробку персональних даних розроблена і відповідає положенням чинного законодавства України.

Користувачі, які розмістили особисті дані або опублікували іншу інформацію на сайті cis.ua (далі – Сайт), підтверджують добровільність цих дій і свою згоду на обробку персональних даних. Під персональними даними мається на увазі наступна інфломація:

  • стать;
  • ПІБ;
  • номер мобільного телефону;
  • адреса електронної пошти.

Особисті дані будуть зберігатися з метою використання маркетингових можливостей сайту і аналізу даних, необхідних для ведення комерційної діяльності.

Користувач має право:

  • відмовитися від цієї згоди в будь-який час;
  • виправити, видалити або обмежити право обробки своїх персональних даних.

Користувач зобов’язується:

  • надати достовірну, точну та повну особисту інформацію;
  • не порушувати своїми діями на Сайті чинне законодавство України, права та інтереси третіх осіб.

Призначені для користувача дані можуть бути передані організаціям, що обробляють особисті дані і державним структурам за постановою суду. Особисті дані користувача не можуть бути передані третім особам без його відома і згоди.

Професор щелепно-лицьової хірурги в Ізраїлі, завідувач відділення, з досвідом роботи у воєнний час та лікуванні людей з вогнепальними пораненнями готовий давати Zoom-консультації для наших лікарів та лекції з щелепно-лицьової хірургії у складних випадках.

Телефонувати на +380672350935